Saistību atruna

Portāla “Draudzīgs Internets” lietošanas noteikumi

Portālā – draudzigsinternets.lv (turpmāk portālā) ievietotā informācija ir aizsargāta saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu. Visa portālā ievietotā informācija, dizains un struktūra ir uzskatāma par portāla īpašumu un nevar bez rakstiskas atļaujas tikt kopēta vai pārpublicēta ne pilnīgi ne daļēji. Vienlaikus ir atļauta informācijas izmantošana, t.sk. drukāšana privātām, nekomerciālām vajadzībām.

Portālā ietvertā informācija ir balstīta uz brīvi pieejamiem materiāliem (open source), kas uzskatāmi par patiesiem, taču mēs neuzņemaies atbildību par iespējamām kļūdām, informācijas nepilnīgumu vai arī potenciālajām sekām, ko varētu radīt šīs informācijas izmantošana.

Portāla ilgtermiņa uzturēšanu un attīstību sekmē ienākumi no trešo pušu produktu un pakalpojumu reklāmas, taču trešo pušu produktu vai pakalpojumu cenas var neatspoguļot nosacījumus, kat tiek piemēroti jauniem darījumiem brīdī, kad tos aplūko šī portāla apmeklētājs. Lietotājs pats ir atbildīgs par informācijas pārbaudi un savu lēmumu pamatotību. Mēs neuzņemamies atbildību par trešo pušu piedāvāto vietņu saturu, produktiem vai pakalpojumiem, sekām vai kaitējumu, ko  var radīt trešo pušu vietņu apmeklēšana.

Portāls patur tiesības jebkurā brīdī mainīt tā lietošanas noteikumus un tie ir uzskatāmi par spēkā esošiem līdz ar to publicēšanas brīdī. Šeit ietvertās informācijas izmantošana automātiski apliecina, ka piekrītat saistību atrunā ietvertajiem noteikumiem.

Draudzīgs internets